פאַסע 1/2 פּראָצעס שטעלן צו פּרובירן ASC618, דזשין טעראַפּיע פֿאַר העמאָפיליאַ א

פאַסע 1/2 פּראָצעס שטעלן צו פּרובירן ASC618, דזשין טעראַפּיע פֿאַר העמאָפיליאַ א

העמאָפיליאַ נייַעס הייַנט