פדאַ שטימען צו פאַסע 1 פּראָצעס פון עט 3, גענ טעראַפּיע פֿאַר העמאָפיליאַ א

פדאַ שטימען צו פאַסע 1 פּראָצעס פון עט 3, גענ טעראַפּיע פֿאַר העמאָפיליאַ א

העמאָפיליאַ נייַעס הייַנט