Những tiến bộ trong liệu pháp gen cho bệnh máu khó đông

Cân nhắc chính:
Những tiến bộ trong liệu pháp gen cho bệnh máu khó đông

Được ghi trực tiếp dưới dạng Hội nghị chuyên đề vệ tinh thứ Sáu trước Hội nghị thường niên lần thứ 62 và Triển lãm ASH

Sau khi mỗi video kết thúc, cuộn xuống trên trang để mở video tiếp theo

Giới thiệu

Trình bày bởi: Glenn F. Pierce, MD, PhD