Lịch sử của EAHAD và Đại hội sắp tới

Lịch sử của EAHAD và Đại hội sắp tới

Hãy lắng nghe Aislin Ryan, Giám đốc điều hành của EAHAD, thảo luận về lịch sử của EAHAD và đại hội sắp tới.

Để biết thêm thông tin về Đại hội EAHAD sắp tới hoặc để đăng ký, vui lòng nhấp vào nút bên dưới:

ĐẠI HỘI EAHAD