Quan điểm của bệnh nhân về phương pháp điều trị mới trong bệnh Hemophilia A: một nghiên cứu định tính

Quan điểm của bệnh nhân về phương pháp điều trị mới trong bệnh Hemophilia A: một nghiên cứu định tính

van Balen EC, et al. Quan điểm của bệnh nhân về phương pháp điều trị mới trong bệnh Hemophilia A: một nghiên cứu định tính. Bệnh nhân. 2019 ngày 6 tháng XNUMX [Epub trước khi in]