Hoạt động hFIX trị liệu đã đạt được sau khi điều trị AAV5-hFIX đơn lẻ ở bệnh nhân Hemophilia B và NHPs với NAB chống AAV5 trước đó

Hoạt động hFIX trị liệu đã đạt được sau khi điều trị AAV5-hFIX đơn lẻ ở bệnh nhân Hemophilia B và NHPs với NAB chống AAV5 trước đó

Liệu pháp phân tử: Phương pháp & Phát triển lâm sàng (05/27/19). Majowicz, Anna; Nijmeijer, Bart; Lampen, Margit H.; et al.

Do khả năng miễn dịch từ trước có ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả của liệu pháp gen dựa trên virus adeno (AAV), nhiều thử nghiệm lâm sàng về liệu pháp gen dựa trên AAV đã loại trừ bệnh nhân có kháng thể trung hòa trước đó (NABs) chống lại protein capsid. Miesbach et al. (Blood, 2018) trước đây đã báo cáo về sự an toàn và hiệu quả của AMT-060 (AAV5-hFIX) ở 10 nam giới trưởng thành mắc bệnh Hemophilia B. Trước khi điều trị, tất cả những người đàn ông này đều được xác định âm tính với NAB chống AAV5 sử dụng xét nghiệm dựa trên protein huỳnh quang màu xanh lá cây. Trong nghiên cứu hiện tại, các nhà nghiên cứu đã đánh giá tác động của các NAB chống AAV5 trước đó được đo bằng cách sử dụng xét nghiệm nhạy cảm hơn (dựa trên luciferase) đối với kết quả hiệu quả ở những người tham gia nghiên cứu AMT-060 và ở các loài linh trưởng không phải người (NHP) được điều trị bằng AAV5 -hFIX. Sử dụng xét nghiệm dựa trên luciferase, 3 trong số 10 bệnh nhân từ nghiên cứu AMT-060 đã cho kết quả dương tính với NAB chống AAV trước đó (với các chuẩn độ đo đến 1: 340); tuy nhiên, không có mối tương quan giữa sự hiện diện của các mức NAB và hFIX tồn tại trước khi chuyển gen AMT-060. Phát hiện này được hỗ trợ bởi các kết quả từ NHPs, trong đó sự hiện diện của các chuẩn độ chống AAV5 NAB đã tồn tại trước đó không ảnh hưởng tiêu cực đến sự tải nạp gan hFIX. Trong thử nghiệm AMT-061 đang diễn ra (AAV5-hFIX Padua), bệnh nhân có NAB chống AAV5 không được loại trừ; Trên thực tế, các tác giả báo cáo rằng 3 bệnh nhân có nồng độ NAB chống AAV5 thấp trước khi điều trị có mức hFIX có ý nghĩa sau khi điều trị AMT-061.

Web Link