Những tiến bộ lâm sàng trong liệu pháp gen cập nhật về các thử nghiệm lâm sàng của liệu pháp gen ở Haemophilia

Những tiến bộ lâm sàng trong liệu pháp gen cập nhật về các thử nghiệm lâm sàng của liệu pháp gen ở Haemophilia

Bệnh máu khó đông (07/08/19). Peyvandi, hệ thực vật; Garagiola, Isabella

Các nhà nghiên cứu lâm sàng Ý xem xét các tiến bộ lâm sàng khác nhau bằng liệu pháp gen trong điều trị bệnh Hemophilia A và B. Sau khi các mô hình động vật vào những năm 1990 chứng minh rằng các vec tơ liên quan đến adeno (AAV) cho thấy biểu hiện hiệu quả của yếu tố IX (FIX), các nhà nghiên cứu lưu ý rằng thử nghiệm lâm sàng đầu tiên trên bệnh nhân mắc bệnh Hemophilia B ghi nhận mức độ điều trị của FIX, mặc dù hiệu quả chỉ kéo dài một vài tuần. Với những cải tiến trong thiết kế vector, mức FIX lưu hành đã tăng lên 2% -5% trong một khoảng thời gian dài hơn. Trong những phát triển gần đây, các nhà điều tra đã có thể cải thiện biểu hiện của FIX lên hơn 30% bằng cách chèn biến thể Padua FIX vào F9 cDNA. Điều này dẫn đến việc ngừng truyền dịch và giảm các sự kiện chảy máu. Đối với bệnh Hemophilia A, bệnh nhân được điều trị bằng vec tơ AAV có chứa F8 cDNA được tối ưu hóa bằng mã hóa đã thấy biểu hiện gen chuyển kéo dài trong 3 năm và lưu hành mức độ hoạt động của FVIII là 52.3%. Các men gan tăng cao đã được báo cáo cho một số bệnh nhân trong các thử nghiệm lâm sàng về liệu pháp gen hướng gan AAV đối với bệnh Hemophilia A và B. Trong khi điều trị bằng steroid đã giải quyết vấn đề này ở một nhóm lớn bệnh nhân, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng cơ chế sinh lý bệnh đằng sau độc tính gan vẫn còn không rõ ràng, và một chủ đề của cuộc điều tra đang diễn ra.

Web Link