Kháng thể liên quan đến Adenovirus ở Anh Nhóm bệnh nhân mắc bệnh Hemophilia

Kháng thể liên quan đến Adenovirus ở Anh Nhóm bệnh nhân mắc bệnh Hemophilia

Nghiên cứu và thực hành về huyết khối và cầm máu (Mùa xuân 2019) Tập. 3, Số 2, P. 261 Stanford, S.; Màu hồng, R.; Creagh, Đ.; et al.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy sàng lọc miễn dịch từ trước có thể rất quan trọng trong việc xác định bệnh nhân có khả năng hưởng lợi nhiều nhất từ ​​liệu pháp gen. Nghiên cứu về bệnh Hemophilia trưởng thành Một đoàn hệ tại Vương quốc Anh liên quan đến việc thử nghiệm các mẫu huyết tương được trích xuất từ ​​100 bệnh nhân để biết các hoạt động từ trước đối với virus loại 5 liên quan đến adeno (AAV5) và AAV type 8 (AAV8) bằng cách sử dụng ức chế tải nạp AAV và tổng số kháng thể. Theo dữ liệu, 21% bệnh nhân có kháng thể chống AAV5, trong khi 23% có kháng thể chống AAV8. Ngoài ra, 25% bệnh nhân có chất ức chế AAV5 và 38% bệnh nhân có chất ức chế AAV8. Trong đoàn hệ này, mức độ ổn định huyết thanh chung với một trong hai xét nghiệm là 30% so với AAV5 và 40% so với AAV8. Tổng cộng có 24% bệnh nhân bị huyết thanh dương tính cho cả hai loại AAV. Nghiên cứu lâm sàng có thể hữu ích để đánh giá ảnh hưởng của miễn dịch từ trước đến sự an toàn và hiệu quả của liệu pháp gen qua trung gian AAV, các nhà nghiên cứu báo cáo.

Web Link