Hấp thụ miễn dịch cho phép chuyển gen gan lặp lại qua trung gian rAAV5 thành công ở các loài linh trưởng không phải người

Hấp thụ miễn dịch cho phép chuyển gen gan lặp lại qua trung gian rAAV5 thành công ở các loài linh trưởng không phải người

Salas D, et al. Hấp thụ miễn dịch cho phép chuyển gen gan lặp lại qua trung gian rAAV5 thành công ở các loài linh trưởng không phải người. Adv máu. 2019; 10: 2632-2641.

Hình ảnh

Please enable the javascript to submit this form

Được hỗ trợ bởi các khoản tài trợ giáo dục từ Bayer, BioMarin, CSL Behring, Freeline Therapeutics Limited, Pfizer Inc., Spark Therapeutics và uniQure, Inc.

SSL thiết yếu