Liệu pháp gen cho bệnh Hemophilia: Tiến triển đến ngày và những thách thức tiến về phía trước

Liệu pháp gen cho bệnh Hemophilia: Tiến triển đến ngày và những thách thức tiến về phía trước

Gollump KL, et al. Liệu pháp gen cho bệnh máu khó đông: tiến triển cho đến nay và những thách thức tiến về phía trước. Transfus Apher Sci. 2019 ngày 6 tháng XNUMX [Epub trước khi in].