Multiyear Theo dõi liệu pháp gen AAV5-hFVIII-SQ cho bệnh Hemophilia A

Multiyear Theo dõi liệu pháp gen AAV5-hFVIII-SQ cho bệnh Hemophilia A

Pasi KJ và cộng sự. N Engl J Med. 2020 ngày 2 tháng 382; 1 (29): 40-10.1056. doi: 1908490 / NEJMoaXNUMX.