Freeline tăng 120 triệu đô la cho thử nghiệm quan trọng của FLT180a, một ứng cử viên trị liệu gen cho bệnh Hemophilia B

Freeline tăng 120 triệu đô la cho thử nghiệm quan trọng của FLT180a, một ứng cử viên trị liệu gen cho bệnh Hemophilia B

Tin tức Hemophilia hôm nay