Etranacogene dezaparvovec (AMT-061 giai đoạn 2b): hoạt động FIX bình thường / gần bình thường và ngừng chảy máu trong bệnh Hemophilia B

Etranacogene dezaparvovec (AMT-061 giai đoạn 2b): hoạt động FIX bình thường / gần bình thường và ngừng chảy máu trong bệnh Hemophilia B

Von Drygalski A, et al. Etranacogene dezaparvovec (AMT-061 giai đoạn 2b): hoạt động FIX bình thường / gần bình thường và ngừng chảy máu trong bệnh Hemophilia B. Máu Adv. 2019;3 (21): 3241-3247