Hoạt động của yếu tố IX được cải tiến sau khi quản lý nhân tố AAV5-R338L "Padua" IX so với AAV5 WT Nhân tố con người IX ​​trong NHPs

Hoạt động của yếu tố IX được cải tiến sau khi quản lý nhân tố AAV5-R338L "Padua" IX so với AAV5 WT Nhân tố con người IX ​​trong NHPs

Spronck EA, et al. Hoạt động của yếu tố IX nâng cao sau khi quản lý nhân tố AAV5-R338L "Padua" IX so với AAV5 WT Nhân tố con người IX ​​trong NHPs. Phương pháp Mol Ther. 2019; 15: 221-231.

Hình ảnh

Please enable the javascript to submit this form

Được hỗ trợ bởi các khoản tài trợ giáo dục từ Bayer, BioMarin, CSL Behring, Freeline Therapeutics Limited, Pfizer Inc., Spark Therapeutics và uniQure, Inc.

SSL thiết yếu