BioMarin nộp đơn đăng ký giấy phép sinh học cho Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ về Valoctocogene Roxaparvovec để điều trị bệnh Hemophilia A

BioMarin nộp đơn đăng ký giấy phép sinh học cho Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ về Valoctocogene Roxaparvovec để điều trị bệnh Hemophilia A

Đệ trình ứng dụng tiếp thị đầu tiên tại Hoa Kỳ cho liệu pháp gen được định hướng ở bất kỳ loại bệnh Hemophilia nào