BioMarin thông báo kết quả thử nghiệm liệu pháp gen giai đoạn 3 tích cực ở người lớn mắc bệnh máu khó đông A nặng; Nghiên cứu đạt được tất cả các điểm cuối về hiệu quả chính và phụ trong tập dữ liệu một năm

BioMarin thông báo kết quả thử nghiệm liệu pháp gen giai đoạn 3 tích cực ở người lớn mắc bệnh máu khó đông A nặng; Nghiên cứu đạt được tất cả các điểm cuối về hiệu quả chính và phụ trong tập dữ liệu một năm