Kháng thể liên quan đến Adenovirus ở Anh Nhóm bệnh nhân mắc bệnh Hemophilia
Phagocytosis được bảo vệ bằng thực vật Vectơ cải thiện liệu pháp gen gan ở linh trưởng Nonhuman
Các thử nghiệm Hemophilia trong Thế kỷ XXI: Xác định các kết quả quan trọng của bệnh nhân