Ban chỉ đạo liệu pháp gen ISTH

Hình ảnh

Flora Peyvandi, MD, Tiến sĩ (Đồng chủ tịch)

Hình ảnh

David Lilicrap, MD
(Đồng chủ tịch)

Hình ảnh

Pratima Chowdary, MD, MRCP, FRCPATH

Hình ảnh

Johnny Mahlangu, Cử nhân, MBBCh, MMed, FCPath

Hình ảnh

Wolfgang A. Miesbach, MD, Tiến sĩ

Hình ảnh

Margareth C. Ozelo, MD, Tiến sĩ

Hình ảnh

Glenn F. Pierce, MD, Tiến sĩ

Hình ảnh

Steven W. ống, MD

Hình ảnh

Alok Srivastava, MD, FRACP, FRCPA, FRCP

Hình ảnh

Thierry VandenDriessche, Tiến sĩ

Hình ảnh

Please enable the javascript to submit this form

Được hỗ trợ bởi các khoản tài trợ giáo dục từ Bayer, BioMarin, CSL Behring, Freeline Therapeutics Limited, Pfizer Inc., Spark Therapeutics và uniQure, Inc.

SSL thiết yếu