Liệu pháp gen Adeno Associated Virus (AAV) mới lạ (FLT180a) Đạt được mức độ hoạt động FIX bình thường ở bệnh nhân Hemophilia B (HB) nặng (Nghiên cứu B-AMAZE)
Điểm nổi bật từ Đại hội ảo ISTH 2020

Liệu pháp gen Adeno Associated Virus (AAV) mới lạ (FLT180a) Đạt được mức độ hoạt động FIX bình thường ở bệnh nhân Hemophilia B (HB) nặng (Nghiên cứu B-AMAZE)

P. Chowdary1,2, S. Shapiro3, M. Makris4, G. Evans5, S. Boyce6, K. Talks7, G. Dolan8, U. Reiss9, M. Phillips1, A. Riddell1, MR Peralta1, M. Quaye2, E. Tuddenham1, J. Krop10, G. Ngắn11, S. Kar11, A. Smith11, A. Nathwani1,2

1Katharine Dormandy Haemophilia và Trung tâm Huyết khối, Bệnh viện Hoàng gia Miễn phí NHS Foundation Trust, London, Vương quốc Anh

2University College London, London, Vương quốc Anh

3Oxford Haemophilia & Trung tâm Huyết khối và Oxford NIHR BRC, Oxford, Vương quốc Anh

4Đại học Sheffield, Sheffield, Vương quốc Anh

5Bệnh viện Kent & Canterbury, Canterbury, Vương quốc Anh

6Bệnh viện Đại học Southampton, Southampton, Vương quốc Anh

7Trung tâm chăm sóc toàn diện Newcastle Haemophilia, Newcastle, Vương quốc Anh

8Guy's & St Thomas 'NHS Foundation Trust, London, United Kingdom

9Bệnh viện Nghiên cứu Trẻ em St Jude, Memphis, Hoa Kỳ

10Freeline, Boston, Hoa Kỳ

11Freeline, Stevenage, Vương quốc Anh

Điểm dữ liệu chính

Hình này tóm tắt thành phần của vectơ FLT180a (bảng điều khiển bên trái) và ống nghiệm hiệu quả truyền tải của capsid AAVS3 (bảng bên phải). Vectơ này bao gồm một capsid nhiệt đới gan người tổng hợp, được thiết kế hợp lý (AAVS3), một chất thúc đẩy mạnh đặc hiệu cho gan với các intron được tối ưu hóa và một biến thể Padua được tối ưu hóa codon của gen FIX. Trong nuôi cấy tế bào gan sơ cấp, capsid AAVS3 cho thấy hiệu quả tải nạp cao hơn 4 lần so với capsid hiệu quả nhất tiếp theo, AAV3.

Mục tiêu chính của nghiên cứu FLT180a giai đoạn 1/2 là đánh giá tính an toàn và hiệu quả của vector này ở những bệnh nhân mắc bệnh ưa chảy máu B từ vừa đến nặng và không mắc bệnh gan hoặc không có kháng thể trung hòa với capsid AAVS3. Để đạt được mức biểu hiện FIX mục tiêu là 70-150%, một chế độ dùng thuốc thích ứng đã được sử dụng (bảng bên phải), bắt đầu với 2 bệnh nhân với liều thấp nhất là 4.5 x 1011 vg / kg và điều chỉnh các liều tiếp theo để tối ưu hóa biểu hiện FIX đồng thời giảm thiểu nguy cơ huyết khối. 3 bệnh nhân đã được truyền liều cuối cùng của thử nghiệm, 9.75 x 1011 vg / kg, đã đạt được mức FIX trong phạm vi bình thường.

NỘI DUNG LIÊN QUAN