Hemofili için Gen Terapisi Nasıl Tartışılır? Hasta ve Hekim Perspektifi
Yirmi Birinci Yüzyılda Hemofili Çalışmaları: Hastanın Önemli Sonuçlarının Tanımlanması
Hemofili Hastalarının BK Kohortunda Adenovirüs ile İlişkili Antikorlar
Fagositoz Korumalı Lentiviral Vektörler İnsanlık Dışı Primatlarda Karaciğer Gen Terapisini Geliştirir