Hemofili'de Gen Tedavisinin Klinik Denemelerinde Gen Tedavisinde Klinik Gelişmeler

Hemofili'de Gen Tedavisinin Klinik Denemelerinde Gen Tedavisinde Klinik Gelişmeler

Hemofili (07/08/19). Peyvandi, Flora; Garagiola, Isabella

İtalyan klinik araştırmacılar, hemofili A ve B'nin tedavisi için gen terapisini kullanarak çeşitli klinik ilerlemeleri gözden geçirdi. 1990'lardaki hayvan modelleri, adeno-ilişkili virüs (AAV) vektörlerinin faktör IX (FIX) 'in etkili bir ekspresyonunu gösterdiğini gösterdi. hemofili B'li hastaların ilk klinik çalışması, etki sadece birkaç hafta sürmesine rağmen, terapötik FIX düzeylerini belgelemiştir. Vektör tasarımındaki iyileştirmelerle, dolaşımdaki FIX seviyeleri daha uzun bir süre için% 2 -% 5'e yükseldi. Daha yakın tarihli gelişmelerde, araştırmacılar Padua FIX varyantını F30 cDNA'ya yerleştirerek FIX'in ekspresyonunu% 9'dan daha fazla geliştirebildiler. Bu, infüzyonların kesilmesine ve kanama olaylarının azalmasına yol açtı. Hemofili A için, kodon optimizasyonu yapılmış, B alanından silinen bir F8 cDNA içeren bir AAV vektörü ile tedavi edilen hastalar, 3 yıl süren transgen ekspresyonu ve% 52.3 dolaşımdaki FVIII aktivite seviyelerini gördü. Hemofili A ve B için AAV-karaciğer yönelimli gen terapisinin klinik çalışmalarında bazı hastalar için yüksek karaciğer enzimleri bildirilmiştir. Steroid tedavisi çok sayıda hastada sorunu çözerken, araştırmacılar karaciğer toksisitesinin arkasındaki patofizyolojik mekanizmanın hala net değil ve devam eden bir soruşturma konusu.

Link