Hemofili Gen Terapisi Klinik Çalışmalarında Vektör Dozlarının Yorumlanması
İnhibitör Öyküsü Olan Hastalarda Hemofili Gen Tedavisi
Hemofili Gen Terapi Ürünlerinin Laboratuvar Ölçümü / Faktör Aktivitesi
Hemofili Gen Tedavisinden Sonra Uzun Süreli İzleme