Suporta ng ISTH

Nais pasasalamatan ng ISTH ang BioMarin, Bayer, BioMarin, Freeline Therapeutics Limited, Pfizer Inc., Shire, Spark Therapeutics, at uniQure, Inc. para sa kanilang suporta sa inisyatibong pang-edukasyon na ito.