Suporta ng ISTH

Gusto ng ISTH na pasalamatan ang BioMarin, Freeline Therapeutics Limited, Pfizer Inc., Shire, Spark Therapeutics, at uniQure, Inc. sa kanilang suporta sa inisyatibong pang-edukasyon na ito.