Inihayag ng ISTH ang Paglulunsad ng Bagong Global Inisyatibong Edukasyon sa Gene Therapy Para sa Hemophilia
Adenovirus-Associated Antibodies sa UK Cohort ng Hemophilia Patients
Paano Talakayin ang Gene Therapy para sa Haemophilia? Isang Pasyente sa Pasyente at Doktor
Mga Pagsubok sa Hemophilia sa Dalawampu't Unang Siglo: Pagtukoy sa Mahahalagang Resulta ng Pasyente