Ang isang pagbawi mula sa hemophilia A, ngunit gaano katagal?

Ang isang pagbawi mula sa hemophilia A, ngunit gaano katagal?

Kalikasan Biotechnology