Pinapayagan ng Immunoadsorption ang matagumpay na rAAV5-mediated na paulit-ulit na paghahatid ng hepatic gene sa mga di-tao na primata

Pinapayagan ng Immunoadsorption ang matagumpay na rAAV5-mediated na paulit-ulit na paghahatid ng hepatic gene sa mga di-tao na primata

Salas D, et al. Pinapayagan ng Immunoadsorption ang matagumpay na rAAV5-mediated na paulit-ulit na paghahatid ng hepatic gene sa mga di-tao na primata. Payo ng Dugo. 2019; 10: 2632-2641.