Gene Therapy para sa Hemophilia: Pag-unlad sa Petsa at Mga Hamon sa Paglipat

Gene Therapy para sa Hemophilia: Pag-unlad sa Petsa at Mga Hamon sa Paglipat

Gollump KL, et al. Gene therapy para sa hemophilia: pagsulong hanggang sa kasalukuyan at mga hamon na sumusulong. Transfus Apher Sci. 2019 Aug 6 [Epub nangunguna sa pag-print].