Pinipigilan ng Gene Therapy na si Roctavian ang mga Dugo Higit sa 5 Taon, Ipakita ang Data

Pinipigilan ng Gene Therapy na si Roctavian ang mga Dugo Higit sa 5 Taon, Ipakita ang Data

Balita sa Hemophilia Ngayon