Enhanced Factor IX Aktibidad kasunod ng Pamamahala ng AAV5-R338L "Padua" Factor IX kumpara sa AAV5 WT Human Factor IX sa NHPs

Enhanced Factor IX Aktibidad kasunod ng Pamamahala ng AAV5-R338L "Padua" Factor IX kumpara sa AAV5 WT Human Factor IX sa NHPs

Spronck EA, et al. Enhanced Factor IX Aktibidad kasunod ng Pamamahala ng AAV5-R338L "Padua" Factor IX kumpara sa AAV5 WT Human Factor IX sa NHPs. Mga Pamamaraan ng Mol Ther Clin Dev. 2019; 15: 221 231-.