Ang BioMarin ay nagsusumite ng Aplikasyon ng Lisensya ng Biologics sa US sa Pamamahala ng Pagkain at Gamot para sa Valoctocogene Roxaparvovec upang Paggamot sa Hemophilia A

Ang BioMarin ay nagsusumite ng Aplikasyon ng Lisensya ng Biologics sa US sa Pamamahala ng Pagkain at Gamot para sa Valoctocogene Roxaparvovec upang Paggamot sa Hemophilia A