Inanunsyo ng BioMarin ang Positive Phase 3 Gene Therapy Trial Resulta sa Mga Matatanda na may Malubhang Hemophilia A; Natugunan ang Pag-aaral sa Lahat ng Pangunahing Pangunahing Pangalawang at Pangalawang Efficacy na Mga Endpoint sa Isang Taunang Data Set

Inanunsyo ng BioMarin ang Positive Phase 3 Gene Therapy Trial Resulta sa Mga Matatanda na may Malubhang Hemophilia A; Natugunan ang Pag-aaral sa Lahat ng Pangunahing Pangunahing Pangalawang at Pangalawang Efficacy na Mga Endpoint sa Isang Taunang Data Set