Paano Talakayin ang Gene Therapy para sa Haemophilia? Isang Pasyente sa Pasyente at Doktor
Mga Pagsubok sa Hemophilia sa Dalawampu't Unang Siglo: Pagtukoy sa Mahahalagang Resulta ng Pasyente
Adenovirus-Associated Antibodies sa UK Cohort ng Hemophilia Patients
Pinahusay ng Phagocytosis-Shielded Lentiviral Vector ang Liver Gene Therapy sa Nonhuman Primates