Suporta

Gusto ng ISTH na pasalamatan ang BioMarin, Pfizer, Inc., Shire, Spark Therapeutics, at uniQure, Inc. para sa kanilang suporta sa inisyatibong pang-edukasyon na ito.