คำขอสำหรับข้อเสนอ: ปัญญาประดิษฐ์ / การวิจัยการเรียนรู้ของเครื่องในฮีโมฟีเลีย

คำขอสำหรับข้อเสนอ: ปัญญาประดิษฐ์ / การวิจัยการเรียนรู้ของเครื่องในฮีโมฟีเลีย

โครงการ Global Medical Grants ของไฟเซอร์