บรรเทาจากโรคฮีโมฟีเลียเอ แต่นานแค่ไหน?

บรรเทาจากโรคฮีโมฟีเลียเอ แต่นานแค่ไหน?

เทคโนโลยีชีวภาพธรรมชาติ