การดูดซึมภูมิคุ้มกันช่วยให้สามารถส่งมอบยีนตับซ้ำที่ rAAV5 ที่ประสบความสำเร็จในไพรเมตที่ไม่ใช่มนุษย์

การดูดซึมภูมิคุ้มกันช่วยให้สามารถส่งมอบยีนตับซ้ำที่ rAAV5 ที่ประสบความสำเร็จในไพรเมตที่ไม่ใช่มนุษย์

Salas D, et al. การดูดซึมภูมิคุ้มกันช่วยให้สามารถส่งมอบยีนตับซ้ำที่ rAAV5 ที่ประสบความสำเร็จในไพรเมตที่ไม่ใช่มนุษย์ Adv เลือด. 2019; 10: 2632-2641