ยีนบำบัดสำหรับฮีโมฟีเลีย: ความก้าวหน้าจนถึงปัจจุบันและความท้าทายก้าวไปข้างหน้า

ยีนบำบัดสำหรับฮีโมฟีเลีย: ความก้าวหน้าจนถึงปัจจุบันและความท้าทายก้าวไปข้างหน้า

Gollump KL และอื่น ๆ ยีนบำบัดสำหรับฮีโมฟีเลีย: ความก้าวหน้าจนถึงวันที่และความท้าทายก้าวไปข้างหน้า Transfus Apher วิทย์. 2019 6 ส.ค. [Epub ก่อนพิมพ์]