การติดตามยีนหลายรอบปีของการบำบัดด้วยยีน AAV5-hFVIII-SQ สำหรับฮีโมฟีเลีย A

การติดตามยีนหลายรอบปีของการบำบัดด้วยยีน AAV5-hFVIII-SQ สำหรับฮีโมฟีเลีย A

Pasi KJ และอื่น ๆ N Engl J Med. 2020 ม.ค. 2; 382 (1): 29-40 ดอย: 10.1056 / NEJMoa1908490