ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียส่วนใหญ่แสดงทัศนคติเชิงบวกต่อยีนบำบัดในการศึกษา

ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียส่วนใหญ่แสดงทัศนคติเชิงบวกต่อยีนบำบัดในการศึกษา

ข่าวฮีโมฟีเลียวันนี้