ผลลัพธ์ของการบำบัดด้วยยีนแบบสืบสวนทำให้อัตราการตกเลือดลดลงอย่างมากและการใช้ปัจจัย VIII แสดงข้อมูลล่าสุด

ผลลัพธ์ของการบำบัดด้วยยีนแบบสืบสวนทำให้อัตราการตกเลือดลดลงอย่างมากและการใช้ปัจจัย VIII แสดงข้อมูลล่าสุด

ข่าวฮีโมฟีเลียวันนี้