ปริมาณสูงของการรักษาด้วยยีนสำหรับฮีโมฟีเลีย B ระดับปกติของการแก้ไข FIX, ข้อมูลการทดลองก่อนแสดง

ปริมาณสูงของการรักษาด้วยยีนสำหรับฮีโมฟีเลีย B ระดับปกติของการแก้ไข FIX, ข้อมูลการทดลองก่อนแสดง

ข่าวฮีโมฟีเลียวันนี้