การบำบัดด้วยยีนฮีโมฟีเลีย, AMT-180, ยังคงแสดงกิจกรรมความปลอดภัยในสัตว์

การบำบัดด้วยยีนฮีโมฟีเลีย, AMT-180, ยังคงแสดงกิจกรรมความปลอดภัยในสัตว์

ข่าวฮีโมฟีเลียวันนี้