ยีนบำบัด BAY 2599023 แสดงกิจกรรม FVIII ที่คงที่และปลอดภัยในการทดลอง

ยีนบำบัด BAY 2599023 แสดงกิจกรรม FVIII ที่คงที่และปลอดภัยในการทดลอง

ข่าวฮีโมฟีเลียวันนี้