Freeline ยกระดับ $ 120 ล้านสำหรับการทดลองที่สำคัญของ FLT180a ผู้สมัครการรักษาด้วยยีนสำหรับฮีโมฟีเลียบี

Freeline ยกระดับ $ 120 ล้านสำหรับการทดลองที่สำคัญของ FLT180a ผู้สมัครการรักษาด้วยยีนสำหรับฮีโมฟีเลียบี

ข่าวฮีโมฟีเลียวันนี้