การบำบัดยีนของ BioMarin สำหรับฮีโมฟีเลียยังคงเป็นไปตามการอนุมัติของสหรัฐอเมริกา

การบำบัดยีนของ BioMarin สำหรับฮีโมฟีเลียยังคงเป็นไปตามการอนุมัติของสหรัฐอเมริกา

ข่าวฮีโมฟีเลียวันนี้