การทดลองยีนของ BioMarin สำหรับฮีโมฟีเลีย A ยังคงดำเนินต่อไปเพื่อป้องกันการตกเลือดหลังจากสี่ปี

การทดลองยีนของ BioMarin สำหรับฮีโมฟีเลีย A ยังคงดำเนินต่อไปเพื่อป้องกันการตกเลือดหลังจากสี่ปี

ข่าวฮีโมฟีเลียวันนี้