ไบโอมารินประกาศผลการทดลองยีนบำบัดระยะที่ 3 เชิงบวกในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคฮีโมฟีเลียเอขั้นรุนแรง การศึกษาพบจุดสิ้นสุดประสิทธิภาพหลักและรองทั้งหมดในชุดข้อมูลหนึ่งปี

ไบโอมารินประกาศผลการทดลองยีนบำบัดระยะที่ 3 เชิงบวกในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคฮีโมฟีเลียเอขั้นรุนแรง การศึกษาพบจุดสิ้นสุดประสิทธิภาพหลักและรองทั้งหมดในชุดข้อมูลหนึ่งปี

ข่าวออนไลน์