3 ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียบีรายงานการบำบัดด้วยยีน AMT-060 ทำให้พวกเขาเป็นปกติ

3 ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียบีรายงานการบำบัดด้วยยีน AMT-060 ทำให้พวกเขาเป็นปกติ

ข่าวฮีโมฟีเลียวันนี้