สนับสนุน

ISTH ขอขอบคุณ BioMarin, Pfizer, Inc. , Shire, Spark Therapeutics และ uniQure, Inc. สำหรับการสนับสนุนโครงการริเริ่มด้านการศึกษานี้