ยีนบำบัด SPK-8016 แสดงให้เห็นถึงสัญญาล่วงหน้าสำหรับโรคฮีโมฟีเลียชนิดรุนแรงก

ยีนบำบัด SPK-8016 แสดงให้เห็นถึงสัญญาล่วงหน้าสำหรับโรคฮีโมฟีเลียชนิดรุนแรงก

ข่าวฮีโมฟีเลียวันนี้